Натоварване в последните 24 часа:

PHYSON CPU usage
Метеорологична прогноза за следващите 24 часа на температурното поле:

Информационно табло

Последни новини

6.02.2018 -- Physon местене

Във връзка с планираното преместване на изчислителният клъстер. Машината ще бъде спряна за период от две седмици между 12.02.2018 и 24.02.2018. Потребителите ще бъдат информирани допълнително.


27.09.2016 -- Изчислителен възел cn023 временно изваден от опашките

Изчислителен възел cn023 временно е изваден от опашките поради хардуерен дефект.


12.09.2016 -- Новият изчислителен клъстер Nestum в опеартивен режим

Новият изчислитен клъстер Nestum който оперира на територията на СофияТех Парк е в оперативен режим. За допълнителна информация можете да разгледате страницата http://nestum.phys.uni-sofia.bg/


29.08.2016 -- Нова версия на cp2k 3.0

Нова версия на пакета за квантово-механични пресмятания CP2K версия 3.0 е достъпен чрез модула cp2k/3.0-openmpi-1.8.3-intel-13.1

module load cp2k/3.0-openmpi-1.8.3-intel-13.1

1.04.2016 -- Physon в работен режим

изчислителни възли cn021 и cn022 отново са приведени в работен режим