PHYSON работи с модули PERSY Stinger
Натоварване в последните 24 часа:

PHYSON CPU usage
Метеорологична прогноза за следващите 24 часа на температурното поле:

Последни новини

29.08.2016 -- Нова версия на cp2k 3.0

Нова версия на пакета за квантово-механични пресмятания CP2K версия 3.0 е достъпен чрез модула cp2k/3.0-openmpi-1.8.3-intel-13.1

module load cp2k/3.0-openmpi-1.8.3-intel-13.1

1.04.2016 -- Physon в работен режим

изчислителни възли cn021 и cn022 отново са приведени в работен режим


20.02.2016 -- Нова версия на Quantum Espresso 5.3.0

Достъпна е нова версия на програмният пакет за квантово механични пресмятания Quantum Espresso 5.3.0. Оптимизиран с паралелна версия на библиотеката ScaLAPACK. Програмата е достъпна чрез module:

module load espresso/5.3.0-mkl-13.1-mkl

2.10.2015 -- Physon в сервизен режим

Поради проблем с хардуера на изчислителни възли cn009 и cn022. Машините cn009, cn010 и cn022 са временно извадени от всички опашки.


20.10.2014 -- Библиотека OpenMPI версия 1.8.3

Нова версия на OpenMPI библиотеката версия 1.8.3 с поддръжка на MPI версия 3.0 беше инсталирана на изчислителният клъстер. Достъпна е с модула: openmpi/1.8.3-intel-13.1