• Въпросите, свързани с употребата на клъстера и съобщенията за проблеми отправяйте на адрес:
    hpc <AT> phys.uni-sofia.bg
  • Въпросите, свързани с проекта Physon и участниците в него, отправяйте към ръководителя на проекта проф. дфзн Николай Витанов на адрес:
    vitanov <AT> phys.uni-sofia.bg
  • Пощенски списък за новини около машината:
    physon-users <AT> lists.uni-sofia.bg

Защита от спам – заместете <AT> с @ в адресите по-горе.