За клъстера

PHYSON е хетерогенен компютърен клъстер (240-ядрен CPU клъстер с 1024-ядрен GPU възел), предназначен да осигурява изчислително изпълнението на изследователски проекти, свързани с изчислителните науки и тяхното приложение в индустрията и инвациите.

Изчислителният център на Софийския Университет за паралелни изчисления, Лаборатория по високопроизводителни изчисления, в която се намира клъстерът PhysOn, е непрекъснато обновявана e-инфраструктура, която предлага изчислителни ресурси, обучение и научни консултации за академичните среди, както и подкрепа на потребители от публичната администрация, изследователски институти и високотехнологични малки предприятия при включване на технологията HPC – high performance computing за високоефективен анализ на големи данни и използване на изкуствен интелект в сложни задачи.

Етапи на обновяване на хардуера:
Първоначално изграждане (2006-2008 г.)— договор Моделиране и анализ на комплексни физични системи, финансиран от Национален Фонд Научни Изследвания (НФНИ) по договор ВУ-Ф-205/2006 (р-л проф. дфзн Николай Витанов) Разширяване и поддържане (2008-2016) договори от НФНИ ДО 02-136/2008 (р-л проф. дфзн Ана Пройкова), ДО 02-167/2008 (р-л проф. дхн Иван Петков), ДДВУ 02/42 (р-л гл.ас. д-р Красимир Митев), ДО 02- 90/2008 (р-л проф. дфзн Николай Витанов).

Разширяване и включване на:
НИС-3249/2017 (р-л доц. Гергана Герова),
НИС-3318/2018 (р-л проф. Красен Стефанов) чрез Националната Пътна Карта за Научна Инфраструктура (НПКНИ 2018-2020; актуализирана с РМС 2021-2027);
НИС-3428/2020 (р-л проф.дфзн Ана Пройкова, EuroCC, Horizon 2020);
НИС-3534/2023 (р-л проф. дфзн Ана Пройкова, EuroCC2, Digital Europe).

Мрежов достъп до клъстера

Терминална сесия

Клъстерът е достъпен чрез протокол за отдалечен достъп SSH (Secure SHell) на адрес physon.phys.uni-sofia.bg и стандартен порт 22. Можете да използвате произволен SSH клиент, като за препоръчване е последният да поддържа тунелиране на протокол X11, ако възнамерявате да използвате приложения с графичен интерфейс.

NX сесия

В случаите когато потребителят има желае да ползва приложения с графичен интерфейс. Може да използва възможността за NX сесия. Кратко ръководство с описание за настройка и използването на NX клиент и сесия можете да намерите тук.

За повече подробности вижте страницата Мрежов достъп.

Разпределение на ресурсите

Клъстерът е устройство с крайни и споделени ресурси. Тяхното разпределение се управлява на две нива:

  1. административно — ръководството на проекта издава разрешения за използване на ресурсите и определя индивидуалните им квоти;
  2. системно — система за пакетна обработка на задачи се грижи за физическото разпределение на ресурсите.

С цел оптимално споделяне на ресурсите на челния възел, всички дълго работещи (повече от 30 мин) програми и такива, които изискват голямо количество памет, следва да се пускат през системата за пакетна обработка на задачи. В това число влизат и интерактивните програми (като Maple и Mathematica), които следва да се стартират като интерактивни задачи. Програмите, използващи повече от 30 минути процесорно време на челния възел, подлежат на автоматично терминиране.

Обучение

Група Монте Карло провежда магистърски курс за основи на паралелното програмиране на системи със споделена и разпределена памет чрез използване на стандарта OpenMP и библиотеката за предаване на съобщения MPI. Курсът включва и обща подготовка по използването на системи за пакетно изпълнение на задачи. За повече информация погледнете страницата на курса на сайта на групата.

Кратък уводен курс за използване на клъстера.

Често задавани въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси при работа с клъстера може да намерите на страницата Често задавани въпроси.

Статистика на използването на изчислителния клъстер:

Текущото системно натоварване на системата може да се проследи чрез системата за наблюдение ganglia на следният адрес, статистиката на агрегираното процесорно време се генерира на база всеки месец и може да бъде разгледано тук