За клъстера

PHYSON е компактен 216-ядрен компютърен клъстер, предназначен да подсигурява изчислително изпълнението на редица проекти, свързани с изчислителните науки. Първоначално изграден и опериран в рамките на договор Моделиране и анализ на комплексни физични системи, финансиран от Национален Фонд Научни Изследвания по договор ВУ-Ф-205/2006 (р-л проф. дфзн Николай Витанов), клъстерът продължава да се поддържа и развива благодарени на средства по договори с НФНИ ДО 02-136/2008 (р-л проф. дфзн Ана Пройкова), ДО 02-167/2008 (р-л проф. дхн Иван Петков), ДДВУ 02/42 (р-л гл.ас. д-р Красимир Митев), ДО 02-90/2008 (р-л проф. дфзн Николай Витанов) и НИС-3249/2017 (р-л доц. Гергана Герова).

Мрежов достъп до клъстера

Терминална сесия

Клъстерът е достъпен чрез протокол за отдалечен достъп SSH (Secure SHell) на адрес physon.phys.uni-sofia.bg и стандартен порт 22. Можете да използвате произволен SSH клиент, като за препоръчване е последният да поддържа тунелиране на протокол X11, ако възнамерявате да използвате приложения с графичен интерфейс.

NX сесия

В случаите когато потребителят има желае да ползва приложения с графичен интерфейс. Може да използва възможността за NX сесия. Кратко ръководство с описание за настройка и използването на NX клиент и сесия можете да намерите тук.

За повече подробности вижте страницата Мрежов достъп.

Разпределение на ресурсите

Клъстерът е устройство с крайни и споделени ресурси. Тяхното разпределение се управлява на две нива:

  1. административно — ръководството на проекта издава разрешения за използване на ресурсите и определя индивидуалните им квоти;
  2. системно — система за пакетна обработка на задачи се грижи за физическото разпределение на ресурсите.

С цел оптимално споделяне на ресурсите на челния възел, всички дълго работещи (повече от 30 мин) програми и такива, които изискват голямо количество памет, следва да се пускат през системата за пакетна обработка на задачи. В това число влизат и интерактивните програми (като Maple и Mathematica), които следва да се стартират като интерактивни задачи. Програмите, използващи повече от 30 минути процесорно време на челния възел, подлежат на автоматично терминиране.

Обучение

Група Монте Карло провежда магистърски курс за основи на паралелното програмиране на системи със споделена и разпределена памет чрез използване на стандарта OpenMP и библиотеката за предаване на съобщения MPI. Курсът включва и обща подготовка по използването на системи за пакетно изпълнение на задачи. За повече информация погледнете страницата на курса на сайта на групата.

Кратък уводен курс за използване на клъстера.

Често задавани въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси при работа с клъстера може да намерите на страницата Често задавани въпроси.

Статистика на използването на изчислителния клъстер:

Текущото системно натоварване на системата може да се проследи чрез системата за наблюдение ganglia на следният адрес, статистиката на агрегираното процесорно време се генерира на база всеки месец и може да бъде разгледано тук