Обучение

Екипът предоставя възможност за обичение в областта на високо-производителните изчисления и паралелното програмиране под формата на няколко избираеми курса в следните специалности

  • Въведение в паралелното програмиране – - бакалавърска програма на Физическия факултет (курсът е избираем за всички студенти)
  • Паралелно програмиране с MPI – магистърска програма РСМТ (Разпределени Системи и Мобилни Технологии) на Факултета по математика и информатика)
  • Моделиране на физически процеси – магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици на Физическия факултет
  • Увод във високопроизводителните изчисления – магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици на Физическия факултет
  • Моделиране в крайномерни системи (за физика и инженерна физика)
  • Моделиране в крайномерни системи (медицинска физика)
  • Квантова физика за напреднали (8 семестър)

Консултации в областта на ВПИ

  • Компилиране на научен софтуер
  • Оптимизация на производителността на паралелен код
  • Автоматизация на изчислителни процеси, обработка на данни и интеграция с бази данни

Къде мога да повиша моите познания в областта на паралелното програмиране и високо-производителните изчисления?

Курсове по паралелно програмиране

Групата по Монте-Карло симулации към катедра “Атомна физика” на факултета по физика на Софийският университет предлага един бакалавърски курс към специалност физика посветен върху основите на паралелното програмиране върху системи със споделена и разпределена памет: “Въведение в паралелното програмиране” . Курсът се води на програмните езици C/C++ и Fortran 90, за повече информация можете да разгледате програмата тук . Подобен курс предназначен за магистърската програма РСМТ (Разпределени Системи и Мобилни Технологии) на факултета по математика и информатика: “Паралелно програмиране с MPI”, която можете да намерите тук.

Курсове по високо-производителни изчисления

Курсове за обучение които са част от европейската инициатива PRACE

Европейската инициатива за развитие на високо-производителните изчисления предлага множество курсове в няколко водещи центъра: Barcelona Supercomputing Center (Spain), CINECA – Consorzio Interuniversitario (Italy), CSC – IT Center for Science Ltd (Finland), EPCC at the University of Edinburgh (UK), Gauss Centre for Supercomputing (Germany) and Maison de la Simulation (France). За повече информация можете да разгледате страницата която предлага актуален списък с курсове тук

Курсове за обучение, част от европейската инициатива EuroCC

Като част от европейската инициатива EuroCC и в контекста на проекта UNITe, на 15.02.2021 се проведе еднодневен семинар-обучение по паралелно програмиране с MPI. Записките към курса (на английски език) са достъпни тук.