Къде мога да повиша моите познания в областта на паралелното програмиране и високо-производителните изчисления?

Курсове по паралелно програмиране

Групата по Монте-Карло симулации към катедра “Атомна физика” на факултета по физика на Софийският университет предлага един бакалавърски курс към специалност физика посветен върху основите на паралелното програмиране върху системи със споделена и разпределена памет: “Въведение в паралелното програмиране” . Курсът се води на програмните езици C/C++ и Fortran 90, за повече информация можете да разгледате програмата тук . Подобен курс предназначен за магистърската програма РСМТ (Разпределени Системи и Мобилни Технологии) на факултета по математика и информатика: “Паралелно програмиране с MPI”, която можете да намерите тук.

Курсове по високо-производителни изчисления

Курсове за обучение които са част от европейската инициатива PRACE

Европейската инициатива за развитие на високо-производителните изчисления предлага множество курсове в няколко водещи центъра: Barcelona Supercomputing Center (Spain), CINECA – Consorzio Interuniversitario (Italy), CSC – IT Center for Science Ltd (Finland), EPCC at the University of Edinburgh (UK), Gauss Centre for Supercomputing (Germany) and Maison de la Simulation (France). За повече информация можете да разгледате страницата която предлага актуален списък с курсове тук