Достъпът до инсталирания софтуер се управлява с помощта на пакета modules. Препоръчително е първо да се запознете с работата с него.

Списък с инсталираните софтуерни пакети, компилатори и библиотеки:

Визуализация на данни

Програми за символни и числени пресмятания

Компилатори (с поддръжка на OpenMP)

Паралелна обработка на информация

  • Open MPI
  • Intel Threading Building Blocks
  • nVidia CUDA
  • OpenCL

Линейна алгебра

Фурие трансформации

Съхранение и обмяна на данни

  • NetCDF

Квантовомеханични пресмятания

Молекулна динамика

Моделиране на климата и Океанология