OpenDX (IBM Open Data eXplorer) е универсален софтуер за научна визуализация с отворен изходен код, разработен от IBM. Последната версия е 4.4.4, като разработката изглежда е в застой.

Използване на OpenDX в интерактивен режим

За да използвате OpenDX е необходимо да го стартирате в рамките на графична интерактивна задача. За повече информация относно необходимите инструменти и настройки от потребителска страна вижте Интерактивни задачи и Графични приложения. Накратко, стъпките са следните:

1. Стартирайте интерактивна сесия (пример за 2 часа):

qsh -l h_rt=2:0:0

2. В отворилия се xterm заредете модула dx/4.4.4 и стартирайте OpenDX:

module load dx/4.4.4
dx

OpenDX изисква голям обем оперативна памет за своето функциониране и няма да работи правилно на челния възел на клъстера. Стартирайте го само в интерактивна сесия, както е описано по-горе.

Визуализацията на динамични изображения е съпроводена с огромен мрежов трафик. Подсигурете си бърза връзка до клъстера, ако възнамерявате да използвате сериозно продукта.