Уводният курс Въведение в изчислителна система Physon е предназначен за всички онези, които желаят да използват клъстера Physon в своята научна дейност, но до момента не са сблъсквали с HPC (високопроизводителни) архитектури и не са запознати с особеностите при тяхната експлоатация. Курсът е с продължителност 24 астрономически часа в рамките на 3 последователни седмици, от 18.10.2007 г. до 3.11.2007 г. Провежда се под формата на 2 часа лекция с мултимедийно представяне и 6 часа практически занимания на седмица. Последните са осигурени материално със зала с 15 работни места на територията на ФМИ.

Курсът е формален, не се включва в нито една учебна програма, няма изпитен характер и не носи кредити на посещаващите го. Отворен е за всички желаещи.

Лектори

(заменете _at_ с @ и _dot_ с точка)

Място и време на провеждане

Лекции

семинар В44, ФзФ
на 18.10, 25.10 и 01.11 от 18:00 до 20:00

Практически занимания

зала 120, ФМИ
на 20.10, 27.10 и 03.11 от 9:00 до 15:00

Материали към курса