Инструкции за ползване на програмният пакет Maple 12

Интерактивен режим на работа

Стартиране на задачи чрез системата за пакетна обработка