Matlab 2020b е програмен пакет разработен от фирмата MathWorks, с област на приложение в естествените и инженерни науки.

Подразбиране MATLAB зарежда Java Runtime Environment при стартиртаренето което изисква да резервирате поне 5G това се налага само ако използвате MATLAB в интерактивен режим в който е необходим графичен интерфейс (GUI). В случай че изпълнявате MATLAB в скриптов режим може да изключите зареждането на Java Runtime Environment както и графичният интерфейст с допълнителните параметри -nojvm и -nodisplay

qlogin -l h_rt=1:0:0
module load matlab/2020b
matlab -nojvm -nodisplay

В случай че желаете да стартирате MATLAB в интерактивен режим с графичен итерфейс тогава можете да използвате следните стъпки

qsh -l h_vmem=6G,h_rt=1:0:0
module load matlab/2020b
matlab