Какво е Intel Math Kernel Library (MKL)?

Intel Math Kernel Library (MKL) е хардуерно оптимизирана библиотека която включва BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, алгебра с разредени матрици и Фурие трансформации (FFT).

Използване на MKL.

Настройките на средата необходими за използването на MKL се зареждат с помощта на командата:

module load mkl

Свързване с FFT библиотека

серийна версия:

-lfftw3xc_intel -lmkl_intel_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core -lpthread

много-нишкова версия:

-openmp -lfftw3xc_intel -lmkl_em64t

Звързване с BLAS/LAPACK библиотека

серийна версия:

-lmkl_blacs_lp64 -lmkl_intel_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core

много-нишкова версия:

-openmp -lmkl_blacs_lp64 -lmkl_em64t

Настройка на променливите на средата при изпълнение на много-нишковата версия на MKL

Контролът на нишките се управлява както програмно така и с помощта на променливата на средата MKL_NUM_THREADS, например ако желаем да изпълним приложението върху 4 нишки

export MKL_NUM_THREADS=4

за повече информация може да разгледате документацията на MKL библиотеката на Intel или можете да използвате интерактивният инструмент за определяне опциите за свързване с MKL библиотеките.