Библиотеката ScaLAPACK (или Scalable LAPACK) включва подмножество от LAPACK библиотеки предназначени за компютърни архитектури с разпределена памет (MIMD) и по-специално MPI имплементацията. Изчислителният клъстер разполага с готови прекомпилирана версия на библиотеката версия 2.0.2 която е интегрирана с OpenMPI средата по подразбиране.

Използване на ScaLAPACK.

Настройките на средата необходими за използването на ScaLAPACK се зареждат с помощта на командата:

module load scalapack

Свързване с BLAS библиотека

-lrefblas

Свързване с LAPACK библиотека

-ltmg -lreflapack

Свързване с ScaLAPACK библиотека

-lscalapack