VMD е научен софтуер за визуализация, анимация и анализ на биомолекули или други атомни съединения. За да изпозлвате VMD е необходимо да установите интерактивна сесия, в която да заредите модула vmd:

module load vmd

След зареждане на модула програмата се стратира с командата vmd.

Допълнителна информация