WRFv3 софтуерен пакет за прогноза на времето

Софтуерния пакет Weather Research and Forecasting (WRF) Model може да се използва за моделиране и прогнози на времето. Изчислителният клъстер PhysOn разполага с прекомпилирана паралелна версия на EM_REAL модела.

Използване на модела

Пакетът е достъпен чрез модулa em_real:

module load em_real

При изпълнението на паралелни задачи трябва да се взимат в предвид следните две особености:

  • wrf.exe заделя големи области в статичната памет което изисква изискване на по-голям стек с параметъра h_stack, например една препоръчителна стойност може да бъде -l h_stack=256M
  • поради горната причина wrf.exe работи добре само в паралелните обвивки ompix8 и ompisn

Допълнителна информация

Подробна документация за начина на използване на софтуерния пакет за прогноза на времето може да бъде намерена на следните няколко адреса:

Работа с пакета EMS

Кратко упътване за работа с инсталираният върху изчислителният клъстер Physon пакет EMS можете да намерите тук. Софтуерният пакет съдържа серия от скриптове като ems_autorun както и програмата Domain Wizard с помощта на която може да се създаде прогнозен домейн и да се изпълни симулация за избран период от време.

Паралелната ефективност оценена на базата на тестови задачи е 99.64 %