Достъп до клъстера

Единственият начин за достъпване на клъстера е чрез протокола SSH (Secure SHell). За целта може да използвате някой от многото достъпни SSH клиенти:

  • за Windows: PuTTY (препоръчван клиент) или SecureCRT
  • за Unix/Linux: ssh (от пакета OpenSSH) или ssh2

Изчислителният клъстер разполага с два челни възела към които можете да се свържете:

FQDN RSA отпечатък на ключа DSA отпечатък на ключа OS Сесия Порт
physon.phys.uni-sofia.bg c0:1a:95:98:60:b7:e3:cd:ff:4c:86:4b:5f:84:60:bc 2c:c9:b4:a4:a2:b1:51:4f:2c:08:3a:d2:f1:bb:15:21 Ubuntu 8.04 LTS ssh/sftp 22
uspcc.phys.uni-sofia.bg 93:e1:aa:4d:14:83:1a:82:83:05:26:6d:5f:35:c2:a6 49:5d:54:50:e2:04:b4:bf:3d:87:aa:b0:ee:b6:e8:6a Ubuntu 12.04 LTS ssh/sftp 22
physon.phys.uni-sofia.bg af:a0:27:47:32:f0:3b:07:b8:d4:fe:c5:97:d9:6c:de 6c:f7:fa:be:7b:2e:4e:44:db:d0:9d:a1:87:6b:9a:e6 Ubuntu 11.10 nxclient 2022

При първото свързване към клъстера SSH клиентите показват стойността на RSA отпечатъка. Сравнете показваната стойност с изписаната по-горе — всяка разлика показва, че трета страна може би се намесва в комуникацията! Стойността може да се отличава и при смяна на сървърния ключ, което събитие се отразява в новините на заглавната страница.

Въпрос: При опит за включване в клъстера получавам съобщение за грешка, че протоколът не се поддържа.

От съображения за сигурност поддръжката на версия 1 на протокола SSH е изключена. Някои по-стари клиенти поддържат само версия 1 и не могат да достъпват клъстера. Обновете версията на клиента си или намерете опция за избор на версия 2 на протокола.

Въпрос: SSH сесията “умира” или прекъсва ако няколко часа не правя нищо.

Достъпът до челния възел се осъществява през система за пренаписване на мрежовите адреси. От съображения за сигурност, при липса на трафик в която и да е от двете посоки в рамките на два часа, връзките се прекратяват автоматично. Молим, не оставяйте “висящи” терминали без надзор!

Поставяне/изтегляне на файлове

Достъп до файловата система на клъстера се осъществява чрез протоколите SFTP или SCP. За целта може да използвате някой от множеството SFTP/SCP клиенти:

  • за Windows: WinSCP (препоръчван клиент), FileZilla или pscp
  • за Unix/Linux: scp (от пакета OpenSSH или ssh2)

Достъп чрез NX клиент

Изчислителният клъстер позволява отдалечен достъп чрез NX клиент в случаите когато искате да стартирате интерактивни сесии с поддръжка на X11 протокол. За целта е необходимо да инсталирате NX клиент версия 3.X, която може да бъде свалена от следният адрес:

Подробни инструкции за настройка на NX сесията можете да намерите в следният документ